Pages

“Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?”
(An-Nisa : 122)

Nama-nama Allah dan maksud

AR-RAHMAN--MAHA PEMURAH


AR-RAHIM--MAHA PENGASIHAL-MALIK--MAHA AGUNGAL-QUDDUS--MAHA SUCIAS-SALAM--MAHA SELAMAT SEJAHTERAAL-MUKMIN--MAHA MELIMPAHKAN KEAMANANAL-MUHAIMIN--MAHA PENGAWAL & PENGAWASAL-AZIZ--MAHA BERKUASAAL-JABBAR--MAHA KUATAL-MUTAKABBIR--MAHA MEMILIKI KEBESARANAL-KHALIQ--MAHA PENCIPTAAL-BARI--MAHA MENJADIKANAL-MUSAWWIR--MAHA PEMBENTUKAL-GHAFFAR--MAHA PENGAMPUNAL-QAHHAR--MAHA MENENTUKANAL-WAHHAB--MAHA PEMBERIAR-RAZZAQ--MAHA PEMBERI REZEKIAL-FATTAH--MAHA PEMBUKAAL-ALIM--MAHA MENGETAHUIAL-QABIDH--MAHA PENGEKANGAL-BASIT--MAHA MELIMPAHKAN NIKMATAL-HAFIDD--MAHA MERENDAHKANAR-RAFI’--MAHA MENINGGIKANAL-MU’IZ--MAHA MEMULIAKANAL-MUZIL--MAHA MENGHINAKANAS-SAMI’--MAHA MENDENGARAL-BASIR--MAHA MELIHATAL-HAKAM--MAHA PENGHUKUMAL-‘ADL--MAHA ADILAL-LATIF--MAHA LEMBUTAL-KHABIR--MAHA MENGETAHUIAL-HALIM--MAHA PENYANTUN/SABARAL-‘AZIM--MAHA AGUNGAL-GHAFUR--MAHA PENGAMPUNASY-SYAKUR--MAHA BERSYUKURAL-‘ALIY--MAHA TINGGIAL-KABIR--MAHA BESARAL-HAFIZ--MAHA PEMELIHARAAL-MUQIT--MAHA PENJAGAAL-HASIB--MAHA PENGHITUNGAL-JALIL--MAHA SEMPURNAAL-KARIM--MAHA PEMURAHAR-RAQIB--MAHA MENGAWASIAL-MUJIB--MAHA MENGABULKANAL-WASI’--MAHA LUASAL-HAKIM--MAHA BIJAKSANAAL-WADUD--MAHA MENGASIHANIAL-MAJID--MAHA MULIAAL-BA’ITS--MAHA MEMBANGKITKANASY-SYAHID--MAHA MENYAKSIKANAL-HAQ--MAHA BENARAL-WAKIL--MAHA PENTADBIRAL-QAWIY--MAHA KUATAL-WALIY--MAHA PELINDUNGAL-MATIN--MAHA TEGUHAL-HAMID--MAHA TERPUJIAL-MUHSI--MAHA PENGHITUNGAL-MUBDI--MAHA MEMULAIAL-MU’ID--MAHA MENGEMBALIKANAL-MUHYI--MAHA MENGHIDUPKANAL-MUMIT--MAHA MEMATIKANAL-HAYY--MAHA HIDUPAL-QAYYUM--MAHA BERDIRI SENDIRIAL-WAJID--MAHA PENEMUAL-MAJID--MAHA MULIAAL-WAHID--MAHA ESAAL-AHAD--MAHA ESA (SATU)AS-SAMAD--TEMPAT BERGANTUNGAL-QADIR--MAHA BERUPAYAAL-MUKTADIR--MAHA BERKUASAAL-MUKADDIM--MAHA MENYEGERAKANAL-MUAKHIR--MAHA MENGAKHIRKANAL-AWWAL--YANG PERTAMAAL-AKHIR--YANG AKHIRAZ-ZAHIR--YANG ZAHIRAL-BATIN--YANG BATINAL-WALI--YANG MEMERINTAHAL-MUTA’ALI--MAHA TINGGI & MULIAAL-BARR--MAHA BAIKAT-TAWWAB--MAHA PENERIMA TAUBATAL-MUNTAQIM--MAHA PENGHUKUMAL-‘AFUW--MAHA PEMAAFAR-RAUF--MAHA BELAS KASIHANMALIKUL-MULK--MAHA PEMILIK KERAJAANDZUL-JALALI--MAHA MEMILIKI KEAGUNGAN & KEMULIAANAL-MUQSIT--PEMILIK KEADILANAL-JAMI’--MAHA MENGUMPULKANAL-GHANIY--MAHA KAYAAL-MUGHNI--YANG MAHA MEMAKMURKANAL-MANI’--MAHA PENCEGAHAD-DARR--MAHA MENDATANGKANAN-NAFI’--YANG MEMBERI MANFAATAN-NUR--MAHA PEMBERI CAHAYAAL-HADI--MAHA PEMBERI PETUNJUKAL-BADI’--MAHA PENCIPTA KEINDAHANAL-BAQI--MAHA KEKALAR-WARITS--MAHA MEWARISIAR-RASYID--MAHA PEMBERI PETUNJUKAS-SABUR--MAHA PENYABAR