Pages

“Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?”
(An-Nisa : 122)
Syeikh Musthafa as-Siba'i pernah berkata :

" Apabila anda ingin bermaksiat, maka ingatlah diri anda kepada ALLAH!Apabila tidak dapat kembali maka ingatlah akhlak orang-orang besar.
Apabila tidak dapat kembali, ingatlah dengan keburukannya (keburukan maksiat)apabila ia diketahui oleh orang ramai.
Apabila tidak kembali juga, ketahuilah di saat itu anda telah berubah menjadi seekor binatang. "