Pages

“Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?”
(An-Nisa : 122)

CATATAN BUAT HATI" Ya Tuhan kami,
Tiadalah ENGKAU menciptakan (semua)ini dengan sia-sia.
Maha suci ENGKAU, maka peliharalah kami dari seksa api neraka.

Ya Tuhan kami,
sesungguhnya kami mendengar (seruan)yang menyeru kepada iman (iaitu),
' Berimanlah kamu kepada Tuhanmu.' maka kami pun beriman.

Ya Tuhan kami,
Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami
dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami,
dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti."

Ali-Imran:191-193