Pages

“Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?”
(An-Nisa : 122)

Mencipta Nasyid Melalui Kisah Wanita Muslimah Terdahulu..

Dengan menyebut Nama Allah. Segala puji bagi Allah. Selawat salam buat junjungan kita Nabi Muhammad, seluruh keluarga, para sahabat dan generasi penerusnya...

Sejarah Islam dipenuhi dengan peristiwa besar dan berpengaruh terhadap peradaban

Kita berada di sini, saat ini, dan dalam kondisi seperti ini adalah buah dari karya besar para pendahulu kita. Karana jasa merekalah saat ini kita menikmati kehidupan seperti sekarang. Oleh karana itu, sudah semestinya kita mengenang, mengingat, mempelajari, dan meneladani kehidupan dan perjuangan mereka.

“Barang siapa yang tidak berterimakasih kepada manusia, bererti tidak bersyukur kepada Allah.” (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Tak terkecuali orang-orang besar yang telah mengukirkan karyanya dalam sejarah adalah wanita-wanita Islam. Para muslimah tersebut bahu membahu, berkontribusi dan turut berjuang bersama kaum lelaki dalam membela yang hak.

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (QS Yusuf: 111)

Musuh-musuh Islam tahu bahwa wanita merupakan salah satu unsur kekuatan masyarakat Islam. Musuh-musuh Islam telah menempuh berbagai cara untuk merusak wanita muslimah. Oleh karena itulah, kita harus kembali mengungkap kembali profil dan meneladani perjuangan wanita-wanita muslimah sebagai bekal untuk mengangkat harkat dan derajat wanita muslimah. Setiap pejuang muslimah memiliki keistimewaan dan sarat dengan nilai-nilai positif yang telah mengukirkan sejarahnya dalam sejarah Islam.

Pada masa kini kita sering mendengar lagu nasyid dari kumpulan nasyid-nasyid terkenal, hanya beberapa lagu sahaja mengenai kisah wanita islam, contohnya seperti Rabiaul Adawiyyah, Sumayyah, dan beberapa pejuang wanita islam lain lagi, oleh kerana itu saya berusaha untuk mencari ilham untuk mencipta beberapa lagu wanita muslimah yang lain, contohnya seperti Khadijah RA, Aisyah binti Abu Bakar, Zainab binti Khuzaimah dan lain-lain lagi, insyaaAllah saya akan usahakan jika itu mendapat keizinan dari Allah...